Problem med värmen på Albylen

Värmen på Albylen fungerar inte på ett tillfredsställande sätt vilket gör att vi måste stänga av  pannan helt under helgen för diverse arbete. Reparatör kommer på måndag och förhoppningsvis kommer värmen att bli bra efter detta.